Driverpass

Driverpas

Genomgång av grunderna för en bra drive följt av individuella tips för var och en. 650 kr exkl rangebollar. Välkommen!

Betalning skall vara tillhanda på BG 223-2171, senast 3 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 3 dagar innan debiteras.

boka-tid

Vad
Datum
Tid