Avrostningspass

 rostig

Vi rostar av svingen under 75 minuter. Individuell feedback för var och en. Max 5 pers./min 3 pers.
Pris: 550 kr. exkl rangebollar.
Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!

INFORMATION ANG COVID-19 – LÄS HÄR

boka-tid

Datum 2020
Tid
Innehåll
 
Söndag 12/414.15-15.30Sving
Lördag 18/4 14.15-15.30Sving
Söndag 26/414.15-15.30Sving