Avrostningspass

 rostig

Vi rostar av svingen under 75 minuter. Individuell feedback för var och en. Max 5 pers./min 3 pers.
Pris: 550 kr. exkl rangebollar.
Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!

INFORMATION ANG COVID-19 – LÄS HÄR

boka-tid

Datum 2021
Tid
Innehåll
 
Skärtorsdag 1/413.00-14.15Sving
Långfredag 2/414.00-15.15Sving
Söndag 11/4 14.00-15.15Sving
Lördag 17/414.00-15.15Sving
Lördag 24/414.00-15.15Sving