Avrostningspass

 rostig

Vi rostar av svingen under 75 minuter. Individuell feedback för var och en. Max 5 pers./min 3 pers. Pris: 600 kr. exkl rangebollar.
Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!

boka-tid

Datum 2022
Tid
Innehåll
 
Fredag 15/4 13.00-14.15Sving
Onsdag 20/4 17.30-18.45Sving
Lördag 23/4 14.45-16.00Sving