Avrostningspass

 rostig

Vi rostar av svingen under 75 minuter. Individuell feedback för var och en. Max 5 pers./min 3 pers. Pris: 600 kr. exkl rangebollar.
Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!

boka-tid

Datum 2023
Tid
Innehåll
 
Söndag 16/4 14.00-15.15Sving
Onsdag 19/4 17.00-18.15Sving
Lördag 22/4 14.00-15.15Driver