Avrostningspass

 rostig

Vi rostar av svingen under 75 minuter. Individuell feedback för var och en. Max 5 pers./min 3 pers.
Pris: 550 kr. exkl rangebollar.
Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!

boka-tid

Datum 2019
Tid
 
 
Onsdag 1/513.00-14.15Sving
Söndag 5/514.00-15.15Sving