SpelPass på banan


En rolig eftermiddag för dig som vill få coachning ute på banan! Vi samlas för en kort uppvärmning och sen spelar ni och jag går med och ger tips och feed back på spelet. Även ett perfekt tillfälle att träffa nya golfkompisar. Hcp 25-54.

Datum 4/7 kl 15.00-17.30. 1395 kr inkl green fee. 

Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!