Teknikpass & spel

Teknikpass & uppföljning på banan

5/5 kl 12.00-13.45 kör vi ett teknikpass på sving och inspel. 19/5 kl 12.00-13.45 spelar vi på banan där du får coachning och uppföljning på det som du fick med dig 5/5.
Du har mao 2 veckor på dig att träna.
En perfekt kombo av korrigering av tekniken – egen träning – avslutning på banan i skrapt läge.
Ni är endast 4 personer så mycket individuellt fokus blir det.

1850 kr/person inkl rangebollar och green fee.

Betalning skall vara tillhanda på BG 223-2171, senast 10 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 7 dagar innan debiteras.