SpelPass på banan 4/9


En rolig eftermiddag för dig som vill få coachning ute på banan! Vi samlas för en kort uppvärmning och sen spelar ni 2 st 4-bollar och jag går med och ger tips och feed back på spelet. Även ett perfekt tillfälle att träffa nya golfkompisar.

4/9 kl 15.00-17.30. 1295 kr inkl green fee. 

Betalningen skall vara tillhanda på BG 223-2171 senast 5 dagar innan kursstart. Kurs ej avbokad 5 dagar innan debiteras. Välkommen!